evolution

Evolution és la fusió d’un llibre d’artista amb un bestiary, el llibre d’artista és una reinterpretació i adaptació d’un concepte, i un bestiary és representació l’evolució de diferents espècies d’animals. 

Evolution representa a tres animals: l’ocell, el tauró i el tigre (aire, mar i terra).

Les lamines estan fetes mitjançant la tècnica de punta seca, i enquadernares en acordió, cobertes amb una tela i paper vegetal.

Projecte conjunt amb Marta Salagre i Paula Socias